ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของเรา
กลุ่มอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท วายเอสภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ยานภัณฑ์ไดโซะจำกัด
บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ไมโครไฟเบอร์ จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนคอนแมท จำกัด
บริษัท โกลบสยาม จำกัด
บริษัท จาร์ดีนเอ็นจิเนียริ่ง
กลุ่มสินค้าทั่วไป
บริษัท อินเตอร์โรล(ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท ไดกะโคเงียว(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท คาร์โฮลิค แลบบอราทอรีส์ จำกัด
บริษัท ไทยแมกเนตลาโบ จำกัด
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์
บริษัท บริษัท รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท จี-ยู (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เอื้องหลวง เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล รับเบอร์ พาทส์ จำกัด
บริษัท เย่ห์พัฒนา ต้าเย่ห์ จำกัด
บริษัท ไบโอ เซฟโปรดักส์ จำกัด
บริษัท สหเซเรน จำกัด
บริษัท พี เอ็น เค ทูลส์ ซัพพลาย จำกัด
กลุ่มเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์
บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด
บริษัท บุญมามูฟวิ่งแอนด์สโตเรล จำกัด
บริษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล จำกัด
บริษัท ฮันคิว ฮันชิน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไวสส์-โรห์ลิก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไพลอตโลจิสติคส์ จำกัด
บริษัท อีสท์ - เวสท์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาร์โก้ โทเทิล โลจีสติกส์ จำกัด
บริษัท เอ็มเอสอี เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไพโอเนียร์ ทรานสปอร์ต (2007) จำกัด