บริษัท ซุปเปอร์คาร์ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
ได้มีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรของเราให้มีความก้าวหน้าและมีมาตรฐานในระดับสากล ดังนั้นทางบริษัทฯจึงได้จัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และจากความพร้อมของพนักงานทำให้บริษัทฯของเราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
Certificate of ISO 9001:2008